Meie Medis hoolime lisaks inimestele ka keskkonnast ja loodusest. Medi häirenuputeenuse algatajad on osalenud üleriiklikel Teeme Ära aktsioonidel juba selle esimesest, 2008. aastast alates. Seega on loomulik, et oleme otsustanud ka sellel aastal osaleda Teeme Ära talgupäeval 7. mail. Seekord paneme käed külge heakorrastades avalikke alasid Harju- ja Pärnumaal.

Kutsume kõiki meie ühisest mõnusast ja puhtast ümbrusest hoolivaid kodanikke üles sel tänuväärsel algatusel kaasa lööma ja nagu muiste midagi kasulikku üheskoos ära tegema! Selle väikse ärategemise pingutuse tulemusi – puhtamaid ja korrastatud metsaaluseid, teedeservi, parke, saarekesi ja randu – saavad nautida kõik eestimaalased.

Kuhu minna ja mida ära teha, saab igaüks ise valida Teeme ära kodulehel.

Teeme ära! Üheskoos.