Voodiandur “Wespot Bed Alarm” põhiomadused:

  • Kontrollib liikumist/kohalolekut
  • Aktiveerudes automaatne häirekõne
  • Ei salvesta pilti – privaatsus tagatud
  • Ühendub vooluvõrku

Voodiandur on liikumist jälgiv lisaseade, mis aitab ennetada kukkumisi tuvastades kas hoolealune on voodist lahkunud või mitte. Voodiandur kontrollib etteantud piirkonda (voodi pinda) ja kui hoolealune pole teatud aja jooksul voodisse heitnudhelistab hoolekandetelefon automaatselt Medi abikeskusesse. Voodiandurit võib seadistada ka voodist lahkumist tuvastama ehk niipea, kui hoolealune voodist tõuseb, helistab süsteem automaatselt Medi kõnekeskusesse.

Voodianduril pole salvestatavat mälu ja seega ei talleta andur mingit pilti – valvatava privaatsus on tagatud sellegi elusid päästva lisaanduriga.

Voodiandur kinnitatakse seinale voodi kohal. Kaasas olev pult võimaldab määrata piirkonna, mida voodiandur peab kontrollima. Puldiga saab määrata aega, kui kaua hoolealune võib voodist eemal viibida.

Voodiandur on suurepärane abivahend suhteliselt liikumisvõimetu inimese kohaloleku jälgimiseks.