Peame väga oluliseks, et teie isikuandmed on meie valduses kaitstud. Teenust osutades ja isikuandmete töötlemisel juhindume Eesti seadusandlusest ja GDPR-st. Siin lehel saate tutvuda Medi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega.

 

Meditech Estonia OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Eesmärk ja õiguslik alus: Osutaja ehk Meditech Estonia OÜ (registrikood 11696105) töötleb Tellija ja Hoolealuse isikuandmeid ainult lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, mis hõlmab sotsiaalvalveseadmete müüki, üüri ja teenindust. Õiguslik alus töötlemiseks on lepingu täitmine (GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt b ja d).

Töödeldavad andmed: Töödeldavad isikuandmed hõlmavad, kuid ei pruugi piirduda, järgmistega: isikukood või registreerimisnumber, kontaktandmed, makseandmed, terviseandmed (vajadusel ja ainult lepingu eesmärkidel), seadme kasutamisega seotud logid ja muud asjakohased andmed.

Vastutav ja volitatud töötleja: Osutaja on vastutav töötleja. Volitatud töötlejad võivad hõlmata IT-teenuse pakkujaid, makseteenuste pakkujaid ja muid lepingu täitmiseks vajalikke kolmandaid osapooli. Kõik volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid Osutaja juhiste kohaselt ja kooskõlas GDPR-ga.

Andmesubjektide õigused: Tellijal ja Hoolealusel on õigus oma isikuandmetele juurdepääsuks, nende parandamiseks, kustutamiseks või töötlemise piiramiseks ning õigus esitada vastuväiteid ja andmeportaalsuse taotlusi vastavalt GDPR-i sätetele.

Andmete säilitamine: Osutaja säilitab isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik lepingu täitmiseks ja seadusest tulenevate kohustuste järgimiseks. Säilitamisperioodide lõppedes isikuandmed kustutatakse või anonümiseeritakse. Seadme sündmustelogi hoiab Osutaja internetiportaalis vähemalt 3 kuud ning mitte rohkem kui 1 aasta.

Andmete edastamise piirang: Osutaja ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui vastav kohustus tuleb õigusaktist või selleks on olemas andmesubjekti nõusolek.

Turvalisus ja konfidentsiaalsus: Osutaja rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus, sealhulgas juurdepääsu kontroll, krüpteerimine ja regulaarne turvanõrkuste hindamine.

Andmelekke teatamine: Juhul, kui toimub andmeleke, mis ohustab andmesubjektide õigusi ja vabadusi, teavitab Osutaja asjakohaseid andmekaitseasutusi ja andmesubjekte vastavalt GDPR-i nõuetele.

Õiguste kaitse: Kui Osutaja on Tellija või Hoolealuse hinnangul kogunud ja kasutanud isikuandmeid ebaseaduslikult või ei väljasta isikule tema kohta käivaid andmeid, siis on Tellijal või Hoolealusel õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Meditech Estonia OÜ andmekaitse spetsialisti kontaktandmed:
e-post: andmekaitse[@)medi.ee
telefon: 661 8181 (E-R kl 09-17)
aadress: Kadaka tee 63, Tallinn, 12915 Harjumaa

Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed:
e-post: info@aki.ee
telefon: 627 4135
aadress: Tatari 39, Tallinn, 10134 Harjumaa