Värskes Õhtulehes on Tallinna uue võimukoalitsiooni lubadus “arendada koduses keskkonnas iseseisvalt hakkama saamise ja lähedaste hoolduskoormust leevendavate teenuste (koduteenus, omastehooldaja asendusteenus, häirenuputeenus jne) kättesaadavust.”

Just seda Medi häirenuputeenus pakubki – abivajajale kindlustunne ja lähedastele meelerahu, et nende (eaka) sugulasega on kõik korras. Või kui midagi juhtubki, saavad nad sellest kiiresti teada ning lähedased teavad appi minna. Häirenuputeenus vähendab ka lähedaste hoolduskoormust ning võimaldab neil tööjõuturul osaleda ning palgatulu teenida. Keegi ei peaks oma lähedase pärast enda sissetulekust ja elamisväärsest elust loobuma ning igaks juhuks pidevalt kõrval viibima. Kui abivajaja enamus aega ise oma kodus hakkama saab, siis hädaolukorraks ongi tal Medi häirenupp. See võimaldab ohuolukorras abivajaduse tekkides kiiresti sellest teavitada ning meie operaatorid korraldavad kiiremas korras abiliste teavitamise.

Hoolime koos!