Alates esmaspäevast, 20. veebruarist kuni 31. märtsini, hakkavad kõikjal üle Eesti kodusid külastama rahva- ja eluruumide loendajad. Külla minnakse vaid neile, kes end e-loendusel ise ei loendanud, kelle ankeetide täitmine e-loendusel pooleli jäi või neis olev info vajab olulist täpsustamist. Tõenäoliselt külastatakse rohkem eakaid inimesi, kes end arvuti vahendusel ise ei e-loendanud, seepärast juhib ka Medi tähelepanu mõnele tähtsale asjaolule.

Oluline on teada, missugune rahvaloendaja välja näeb, et ikka ainult õige inimene sisse lubada. Rahvaloendaja kannab rahvaloenduse sinist salli, tumesinist töökohvrit ja kindlasti on tal kaasas Statistikaameti töötõend.

Kahtluse või küsimuste korral helistage tööpäeviti kell 8:00-18:00 rahvaloenduse klienditoe telefonil 6259 100 ja uurige töötõendil oleva nime alusel järgi, kas ukse taga olev inimene on Statistikaameti heaks töötav rahvaloendaja.

Kindlasti on oluline ka teada, et loendusel osalemine ja küsimustele vastamine on kohustuslik. Seda sätestab riikliku statistika seadus ja loomulikult on loendus kooskõlas ka EV põhiseadusega. Loenduse käigus liiga delikaatseid andmeid ei küsita ja saadavat infot kasutatakse vaid statistilistel eesmärkidel. Isikuandmed eraldatakse töötlemise käigus ankeedi vastustest ning keegi antud vastuseid konkreetse isikuga seostada ei saagi. Küsimusi seega pelgama ei pea ja vastata tasub kindlasti nii nagu asjalood tegelikult on.

Rahvaloenduse kohta leiab lisainfot kodulehel www.rel2011.ee.

Igaüks loeb!