Tänases Postimehes nendib sotsioloog Iris Pettai, et Eestit loetakse kõige kiiremini vananevaks riigiks Euroopas. “Prognooside kohaselt kasvab meil 65+ põlvkonna osakaal praeguselt 17 protsendilt neljandikuni aastaks 2020 ja kolmandikuni aastaks 2050,” kirjeldab Pettai Eesti mitte liiga kauget demograafilist tulevikku. “Peaksime julgema vaadata tulevikku – mida toovad endaga kaasa demograafilised muudatused 20-30-40 aasta pärast, milline on meie rahvastiku koosseis ja milline peaks olema sellele vastav majandus- ja sotsiaalelu”, ärgitab autor ka teisi, sealhulgas riigitegelasi tulevikus kujunevale olukorrale mõtlema.

Viimasel ajal pakubki üha enam avalikuks diskussiooniks ainet rahvastiku vananemine. See ei toimu mitte ainult Eestis, vaid globaalselt – ka Skandinaavias, kogu Euroopas, USA-s ja mujalgi. Meie juba teame, et rahvastik vananeb ning vananev rahvastik tekitab uusi olukordi, millega tuleb kohaneda, aga pakub ka uusi võimalusi. Muutusi kartma kindlasti ei pea – elukeskkond, ühiskond ja kõik ümbritsev on aastakümneid ja -sadu pidevas muutumises olnud ning on seda kindlasti edaspidigi. Mida paremini muudatusteks valmistuda, seda valutumalt need aga meile kõigile kohale jõuavad.

Meie Medis oleme muutuva olukorraga juba arvestanud ja valmis vananevat elanikkonda teenindama. Kas ühiskond ka õigel hetkel valmis on?

Iris Pettai tervikartikli leiab Postimehe kodulehel (Postimees Plussiga liitunutele).