Medi häirenuputeenuse juhatuse liige Paavo Ala osales 23. novembril Kaubandus-Tööstukojas toimunud sotsiaalsete ettevõtjate ühiskohtumisel “Sotsiaalse ettevõtluse võrgustiku koosloomine”. Kohtumise eesmärk oli panna alus koostöövõrgustiku loomisele, mis aitaks sotsiaalse ettevõtjana olla tänapäeval ja tuleviku Eestis elujõulisem ja ühiskonnas veel suurema mõjuga.

Kokku tuli üle 30 inimese väga erinevatest sotsiaalsetest ettevõtmistest: MTÜ Eesti Väitlusselts, Heateo SA, SOS Lasteküla Eesti Ühing, MTÜ Abikäsi, Eesti Loomakaitse Selts, Terve Eesti SA, Aiesec Eesti, MTÜ Tagurpidi Lavka, Seve Ehituse AS, Merimetsa Tugikeskus, Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, Reservkorpus MTÜ, Medi häirenuputeenus (Meditech Estonia) jpt. Meid kõiki ühendab tahe ja ettevõtlikkus Eesti ühiskonna või selle kindlate alamgruppide jaoks midagi hädavajalikku reaalselt ära teha. Näiteks Medi häirenuputeenust tunnustati kui üleriiklikult väga väärtuslikku ja hinnatud hoolekandeteenust füüsilise puudega ja eakate inimeste heaks.

Pingsa ja põneva päeva jooksul arutleti muuhulgas ka, milline on olnud sotsiaalse ettevõtuse teekond Eestis siiani, kuhu see peaks jõudma ja missuguste tegevustega nende eesmärkideni jõudmist toetada. Otsisime koos võimalusi, kuidas koostöö- ja eestkostevõrgustik saab toetada sotsiaalseid ettevõtteid oma eesmärkide püüdlemisel. Ratsionaalselt arutati võimalusi panna võrgustik toimima nii, et iga aktiivse liikme jaoks oleks tema vabatahtlik panus ja saadav kasu mõistlikus tasakaalus.

Kohtumine korraldati projekti “Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine” raames, mille eesmärk on luua alus sotsiaalse ettevõtluse definitsiooni piiritlemiseks, seadusandlikuks reguleerimiseks ning edasiseks toetamiseks ja arendamiseks Eestis. Medi lubab omalt poolt ka edaspidi õilsa eesmärgi nimel kaasa mõelda ja rääkida ning sotsiaalset ettevõtmist edendada!

Sotsiaalsest ettevõtlusest leiab artikli ka Vikipeedias.