Sotsiaalse ettevõtluse inkubaator SEIKU korraldas tudengitele 24. aprillil Tartus ja 25. aprillil Tallinnas TTÜ-s sotsiaalse ettevõtluse seminari “Tuleviku ettevõtlus – kas midagi Sulle?”.

Kohtuti põnevate inimestega kahest sotsiaalsest ettevõttest, kes on ühendanud oma tegevuses ettevõtluse ja maailmaparandamise – Mari-Helene Kaber Humana Estoniast ning Paavo Ala Meditech Estoniast (Medi häirenuputeenus).

Kohaletulnud arutlesid sotsiaalse ettevõtluse olemuse, oleviku ja tuleviku üle. Osalejad tundsid siiralt huvi Humana ja Medi häirenuputeenuse loomise taustaloo, asutajate motiivide, ettevõtete missiooni, ühiskondliku mõju ja selle hindamise, põhiväärtuste ja palju muu kohta. Lõpetuseks jagati nooretele ka soovitusi sotsiaalse ettevõtlusega alustamise innustamiseks ja julgustamiseks.

Pooleteisttunniseks planeeritud sündmus kujunes tänu põnevale diskussioonile pea 2.5 tunniseks. Medi tänab SEIKU toredaid eestvedajaid meid kutsumast!

Mari-Helene Kaber Humanast ja Paavo Ala Medist sotsiaalse ettevõtluse seminaril TTÜ-s (foto: Triin Raud)