Saku valla Sotsiaalhoolekandeteenistuse juht Eda Esperk kirjutas 4. veebruaril valla ajalehte “Saku Sõnumid” alloleva uudisloo.

Medi tänab Eda Esperki hooliva koostöö alustamise eest! Samuti soovime palju õnne ja kindlat tervist meie siiani kõige eakamale hoolealusele Lindale, kes sai äsja 92-aastaseks!

22. jaanuaril paigaldati vallas esimene sotsiaalvalveseadme komplekt, mis koosneb hoolekandetelefonist ja randmel kantavast häirenupust, Saku alevikus elavale veebruaris 92-aastaseks saavale Leida Vernikule. Hoolekandetelefon ühendati mobiilivõrku ja tehti esimene katsetus – Leida Vernik vajutas randmel olevale punasele nupule ning 10 sekundi pärast jõudis „häire” kõnekeskusesse. 10 sekundi pärast seetõttu, et oleks aega põhjuseta kutsung tühistada – selleks tuleb vajutada hoolekandetelefoni rohelisele nupule. Vastas kõnekeskuse teenindaja, kes selgitas välja häire põhjuse. Kui vanaproua peaks kunagi tõesti abi vajama, teavitab kõnekeskus tema kontaktisikuid ja vajadusel kutsub välja kiirabi, päästeameti või politsei.

Paigaldajafirma Meditechi esindaja Paavo Ala selgitas seadme käsitsemist ja seda, et häirenupp töötab valveseadmest kuni 150 meetri raadiuses. Seega saab vanaproua rahuliku südamega ka koduaias liikuda, sest kukkumise korral võib alati abile loota. Ühtlasi selgus, et Leida Vernik on  2009. aastal asutatud Meditech Estonia häirenuputeenuse kõige vanem tarbija Eestis ja et häirenuputeenuse osutamisel kasutatakse enam kui 25 aastat tegutsenud Rootsi seadmetootja kogemusi.

Sotsiaalvalveseadme väljaostu ja paigaldamise kulud kaeti valla eelarvest sotsiaalteenuste arendamiseks eraldatud sihtotstarbelistest vahenditest. Häirenuputeenuse kuutasu  22 eurot maksab Leida Vernik ise. Vanaproua tütre Tiina Verniku sõnul on tema ja ema südamerahu hind kokku 22 eurot kuus – on seda vähe või palju, jääb igaühe enda otsustada.

Eda Esperk
Sotsiaalhoolekandeteenistuse juht

Leida Vernik on rahul – õnnetuse või häda korral saab alati abi kutsuda. Pildil koos Paavo Alaga.

Allikas ja pilt: “Saku Sõnumid” 04.02.2011