Mõni aeg tagasi saime Laeva valla sotsiaaltööjuhilt tagasiside, kuidas häirenupp vanaproua elu päästa aitas. Toomegi siinkohal ära Maire Jõgi vahetu tänu ja juhtumi kirjelduse:

Sain neljapäeval Medi kõnekeskuselt kõne, et meie hoolealune on vajutanud häirenuppu. Kohale jõudes selgus, et vanaproua oli haigestunud, tal olid otsas toit ja ravimid ning ta vajas kohest arstiabi. Kuna tegemist on kuulmispuudega eakaga, kel puudub telefon ja kelle talu asub naabritest kilomeetrite kaugusel, nö. metsa sees, on häirenupp tema ainuke abivahend hädaolukorrast teavitamiseks.

Mõni päev hiljem vajutas proua uuesti häirenuppu, kuid olukord oli õnneks stabiilne. Tervis oli tal juba parem ja pidingi teda pealelõunal niikuinii vaatama minema. Vanaproua elab üksi ja haigus on teda keskmisest ärevamaks muutnud.

Eriti sellistel juhtudel, kus on tegemist hajaasustusega piirkonnaga ja eakas üksinda elab, on juba ainuüksi turvatunde saavutamiseks häirenupust palju abi. Sel konkreetsel puhul oleksin abivajaja juurde tavatööst lähtuvalt läinud alles paari-kolme nädala pärast… Tänan teid!

Kirjeldatud juhtum on üks neist, mis ka meid tegutsema innustavad ja sära silmadesse toovad. Mis saaks veel õilsam ja meeldivam olla, kui aidata päästa inimese elu. Jätkame samas vaimus!