Liikumisanduri põhiomadused:

  • Tuvastab liikumist või liikumatust
  • Aktiveerudes automaatne häirekõne
  • Seadistatav aeg, millal liikumist tuvastada
  • Patareitoitel, ei vaja mingit kaabeldust

Infrapunaga liikumisandur tuvastab hoolealuse toast või ka voodist lahkumise. Liikumisandur saab tuvastada nii liikumist kui ka liikumatust etteantud ajaperioodi jooksul. Kui hoolealune ei naase liikumisanduri vaatevälja näiteks 12 tunni joosul, algatab andur automaatse häirekõne Medi abikeskuse operaatorile.

Liikumisandurit saab panna liikumist või mitteliikumist tuvastama ka vaid soovitud tundidel ööpäevast. See on kasulik omadus, kui hoolealune ei peaks näiteks öösel toast lahkuma või kui päevasel ajal soovitud aja jooksul toas mingit liikumist ei tuvastata, genereeritakse automaatne häirekõne.

Infrapuna liikumisandur töötab patareitoitel. Toimub ka automaatne töökorrasoleku kontroll. Kui näiteks 52 tunni jooksul hoolekandetelefoniga ühendust luua ei suudeta, saabub Medi tehnilisele platvormile automaatselt sellekohane teade ning me võtame tellijaga ühendust, et olukorda kontrollida.