Häirenupu Tx4 põhiomadused:

  • Maailma parimaks valitud häirenupp
  • Töötab seadmest kuni 150 m raadiuses
  • Kantav nii randmel kui kaelas
  • Veekindel, kuni pool tundi kuni 1m vee all
  • Patarei kestus 5 aastat / 100 000 vajutust

STT Condigi häirenupp Tx4 on tunnistatud maailma parimaks häirenupuks. Seda tänu nupu töökindlusele, kasutusmugavusele, disainile, ülipikale patarei kestusele ja regulaarse ühenduse kontrollile hoolekandetelefoniga.

Häirenupp töötab hoolekandetelefonist kuni 150 meetri raadiuses. Leviala võivad mõjutada hoonete konstruktsioonid ja kasutatud materjalid. Iga korteri või elumaja katab häirenupp igal juhul edukalt ära.

Häirenupp on veekindel – standardi IP67 järgi peab nupp vastu pool tundi kuni 1-meetrise vee all. Seega soovitame rangelt kanda häirenuppu ka duši all. Sest vannitoas on põrand libe ja seal on kukkumisoht suurem. Küll aga ei tasu häirenuppu kuuma sauna kaasa võtta, see kahandab patarei kestust.

Tolmu- ja veekindla häirenupu patarei kestab 5 aastat või 100 000 vajutust. Kui patarei mahtuvus langeb alla 20%, annab hoolekandetelefon sellest Medi tehnilisele platvormile automaatselt märku. Seejärel suhtleme teenuse tellijaga ja korraldame häirenupu või selle patarei asendamise.

Toimub ka regulaarne häirenupu olemasolu ja töökorras oleku kontroll. Kui häirenupp lahkub hoolekandetelefonist kauemaks kui ettenähtud paar päeva, annab hoolekandetelefon sellest meile automaatselt teada. Meie tagame, et seadmed teevad seda, mida tegema peavad – valvavad inimese elu ja tervise üle.

Ühe hoolekandetelefoniga saab siduda kuni 16 häirenuppu või lisaandurit. See on vajalik juhul, kui häirenuputeenust kasutab koos elav paar või rohkem inimesi. Nt sotsiaalkorterites on kasulik ühe hoolekandetelefoni külge mitme inimese ja häirenupu ühendamine.

Häirenupp on väike, mugav ja elusid päästev abivahend!